Báo cáo thống kê doanh nghiệp KCNC Báo cáo thống kê doanh nghiệp KCNC

Báo cáo thống kê

Ngành nghề Tình trạng hoạt động Loại tổ chức Hình thức sỡ hữu
Nhân viênKinh doanhCông anKỹ sưBất động sảnCông nhân
Số lượng doanh nghiệp 2243 1 0 2 0 0
Tổng số 2246