Sitemap |

 
7. Thủ tục sáp nhập các Công ty cùng loại
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/01/2013 Lượt xem: 6

Mời bạn đọc tải về toàn văn của thủ tục tại đây:

- Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Biểu mẫu BM VI-3).

 

7. Thủ tục sáp nhập các Công ty cùng loại

(Áp dụng đối với doanh nghiệp thành lập từ Dự án đầu tư trong KCNC, Giấy CNĐT đồng thời là Giấy đăng ký doanh nghiệp)

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Ban Quản lý) - Tầng 6, Tòa nhà số 228, đường 2/9, thành phố Đà Nẵng (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ đầy đủ, Bộ phận tiếp nhận nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận.

Bước 3: Ban Quản lý xem xét hồ sơ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho Doanh nghiệp.

Bước 4: Trả kết quả.

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định của pháp luật, Ban Quản lý cấp Giấy Chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Doanh nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định của pháp luật, Ban Quản lý có văn bản trả lời Doanh nghiệp, trong đó nêu rõ lý do.

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban Quản lý: Doanh nghiệp tự nộp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác đến nộp đều được chấp nhận.

Yêu cầu đối với người nộp hồ sơ: Người làm thủ tục phải là người thành lập Doanh nghiệp (Xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi đến nộp hồ sơ). Trong trường hợp người thành lập doanh nghiệp ủy quyền cho người đại diện của mình thì phải có văn bản ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc công chứng.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Biểu mẫu BM VI-3);

2. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương ứng với từng trường hợp thay đổi cụ thể;

3. Quyết định và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội cổ đông về việc sáp nhập đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần;

4. Quyết định của chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH một thành viên;

5. Hợp đồng sáp nhập;

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty nhận sáp nhập và các Công ty bị sáp nhập.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính và 01 bộ bản sao

d) Thời hạn giải quyết: Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được người thành lập doanh nghiệp ủy quyền.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư với nội dung điều chỉnh.

h) Lệ phí: không.

i) Tờ khai, mẫu đơn: Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Biểu mẫu BM VI-3).

k) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:    

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005;
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp;
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;
- Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu công nghệ cao Đà Nẵng;
- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
 

 

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:

Copyright © 2017 Danang Hi-Tech Park Management Board

Address: Lot C2, Road No.5, Danang Hi-tech park (Km 18, Hai Van Pass - Tuy Loan Road, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, VietNam)

Tel: +84 236 3566703 - Fax: +84 236 3566705

Email: dhtp@danang.gov.vn

Please cite "Danang Hi-tech Park Website" or "www.dhtp.gov.vn" when quoting information from this Website.