Sitemap |

 
Kế hoạch đầu tư phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 2012-2015
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 02/12/2012 Lượt xem: 29

Ngày 14/11/2012, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến đã ký Quyết định số 9418/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch đầu tư phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 2012-2015.
Mời bạn đọc xem và tải về toàn văn nội dung của Quyết định này tại biểu tượng "DOWNLOAD" dưới đây.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Copyright © 2017 Danang Hi-Tech Park Management Board

Address: Lot C2, Road No.5, Danang Hi-tech park (Km 18, Hai Van Pass - Tuy Loan Road, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, VietNam)

Tel: +84 236 3566703 - Fax: +84 236 3566705

Email: dhtp@danang.gov.vn

Please cite "Danang Hi-tech Park Website" or "www.dhtp.gov.vn" when quoting information from this Website.