Sitemap |

 
Công văn số 364/STTTT-TTBCXB ngày 06/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền công tác thu thuế năm 2017
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 13/03/2017 Lượt xem: 110

 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Copyright © 2017 Danang Hi-Tech Park Management Board

Address: Lot C2, Road No.5, Danang Hi-tech park (Km 18, Hai Van Pass - Tuy Loan Road, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, VietNam)

Tel: +84 236 3566703 - Fax: +84 236 3566705

Email: dhtp@danang.gov.vn

Please cite "Danang Hi-tech Park Website" or "www.dhtp.gov.vn" when quoting information from this Website.