Sitemap |

 
Kế hoạch và chương trình công tác năm 2013
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 23/01/2013 Lượt xem: 10

 
Kế hoạch số 01/KH-BQLKCNC ngày 22/01/2013 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng về Kế hoạch và chương trình công tác năm 2013
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của  văn bản tại đây.
 
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Copyright © 2017 Danang Hi-Tech Park Management Board

Address: Lot C2, Road No.5, Danang Hi-tech park (Km 18, Hai Van Pass - Tuy Loan Road, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, VietNam)

Tel: +84 236 3566703 - Fax: +84 236 3566705

Email: dhtp@danang.gov.vn

Please cite "Danang Hi-tech Park Website" or "www.dhtp.gov.vn" when quoting information from this Website.