Sitemap |

 
Báo cáo kết quả triển khai "Năm văn hóa - văn minh đô thị 2016"
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 06/05/2016 Lượt xem: 50

 
Báo cáo số 231/BC-BQLKCNC ngày 04/05/2016 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng kết quả triển khai "Năm văn hóa - văn minh đô thị 2016"
 
Mời bạn đọc tải về toàn văn nội dung của văn bản tại đây.
 
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Copyright © 2017 Danang Hi-Tech Park Management Board

Address: Lot C2, Road No.5, Danang Hi-tech park (Km 18, Hai Van Pass - Tuy Loan Road, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, VietNam)

Tel: +84 236 3566703 - Fax: +84 236 3566705

Email: dhtp@danang.gov.vn

Please cite "Danang Hi-tech Park Website" or "www.dhtp.gov.vn" when quoting information from this Website.