Sitemap |

 
Hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 01/03/2013 Lượt xem: 66

Ngày 20/12/2012, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2013.

 
Ngày 20/12/2012, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 219/2012/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao (CNC) đến năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2013. Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính theo các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện và quản lý Chương trình. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án được quy định như sau:
Hỗ trợ tối đa đến 100% kinh phí đối với hoạt động nghiên cứu, làm chủ, phát triển và tạo ra CNC. Đồng mức hỗ trợ 100% kinh phí cho các hoạt động tự nghiên cứu và phát triển CNC có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường. Hỗ trợ tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư thực hiện hoạt động sản xuất thử nghiệm trong dự án. Đối với các dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mức hỗ trợ tối đa đến 70%.
Trong hoạt động chuyển giao công nghệ, Nhà nước hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí cho các hoạt động chuyển giao công nghệ của dự án. Đối với hoạt động đầu tư sản xuất sản phẩm CNC và cung ứng dịch vụ CNC, hỗ trợ tối đa đến 50% công lao động cho cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp thực hiện; Hỗ trợ tối đa đến 30% kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, thiết bị đo kiểm, phân tích trong quá trình thử nghiệm và sản xuất sản phẩm lô số không của dây chuyền công nghệ…
Thông tư cũng quy định về quản lý ngân sách nhà nước của Chương trình; việc lập dự toán; việc giải ngân kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; công tác kiểm tra và xử lý vi phạm; công tác báo cáo, quyết toán kinh phí…
Đối với dự án có hiệu quả cao, tác động lớn đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cao hơn so với quy định tại Thông tư nêu trên do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thống nhất quyết định.
Minh Phương
 
Chuyên mục, tin tức liên quan:

Copyright © 2017 Danang Hi-Tech Park Management Board

Address: Lot C2, Road No.5, Danang Hi-tech park (Km 18, Hai Van Pass - Tuy Loan Road, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City, VietNam)

Tel: +84 236 3566703 - Fax: +84 236 3566705

Email: dhtp@danang.gov.vn

Please cite "Danang Hi-tech Park Website" or "www.dhtp.gov.vn" when quoting information from this Website.