Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bổ sung danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao

 
Tại Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Danh mục 52 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục 114 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
 
Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg. Theo đó, Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi tên một số công nghệ và sản phẩm, đồng thời bổ sung thêm 4 công nghệ vào Danh mục công nghệ cao và 16 sản phẩm vào Danh mục sản phẩm công nghệ cao. Cụ thể Danh mục bổ sung như sau: 
 
1. Bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển:
 
- Công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT);
 
- Công nghệ thực tại ảo (Virtual Reality); công nghệ thực tại tăng cường (Augmented Reality);
 
- Công nghệ vô tuyến thông minh;
 
- Công nghệ in 3 chiều (3D).
 
2. Bổ sung Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển:
 
- Mô-đun, thiết bị, phần mềm, giải pháp tích hợp IoT;
 
- Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ ảo hóa và điện toán đám mây;
 
- Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ cho chính quyền điện tử, doanh nghiệp điện tử, thương mại điện tử, đào tạo điện tử, quảng cáo điện tử;
 
- Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ thực tại ảo, thực tại tăng cường;
 
- Phần mềm, thiết bị, giải pháp vô tuyến thông minh;
 
- Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ kiểm thử phần mềm tự động;
 
- Dịch vụ tư vấn, thiết kế công nghệ thông tin;
 
- Dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin;
 
- Dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin;
 
- Dịch vụ cho thuê hệ thống công nghệ thông tin;
 
- Dịch vụ xử lý, phân tích, khai thác cơ sở dữ liệu lớn (Big Data);
 
- Dịch vụ BPO, KPO, ITO điện tử;
 
- Dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử;
 
- Dịch vụ tạo lập nội dung số;
 
- Dịch vụ đánh giá, kiểm định an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin;
 
- Phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ in 3 chiều (3D).
 
Như vậy, theo các Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg và số 13/2017/QĐ-TTg, có tổng cộng 62 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 130 sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, nhất là trong các khu công nghệ cao. Việc bổ sung Danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kêu gọi, thu hút các dự án sản xuất công nghệ cao đầu tư vào các khu công nghệ cao tại Việt Nam nói chung và Khu công nghệ cao Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt đối với các dự án sử dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại.
 
Đoàn Thị Thùy Dung
(Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng)
 

Các tin khác: