Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

Công bố PAPI 2016: Đà Nẵng duy trì vị trí trong nhóm đạt điểm cao nhất

 
ĐNĐT - Ngày 4-4, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2016.
 
 
Chỉ số nội dung thủ tục hành chính công của Đà Nẵng thuộc nhóm đạt điểm số cao nhất (7,34).
Ảnh: Giao dịch tại Bộ phận “một cửa” tập trung Trung tâm Hành chính thành phố.
 
Theo báo cáo, PAPI 2016 phản ánh việc huy động sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định ở cấp cơ sở, trách nhiệm giải trình của chính quyền với người dân và kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tiếp tục là điểm yếu còn tồn đọng trong quản trị công.
 
PAPI 2016 đánh giá, dịch vụ hành chính công từng bước được cải thiện, có xu hướng tích cực. Trong 6 chỉ số nội dung, chỉ số cung ứng dịch vụ công tăng mạnh nhất ở 35 tỉnh, thành so với năm 2011. Kết quả tổng hợp cấp tỉnh năm 2016 cho thấy, trong số 16 tỉnh/thành phố trong nhóm đạt điểm cao nhất có 7 tỉnh phía Bắc (Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên và Ninh Bình); 5 tỉnh duyên hải miền Trung (gồm Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định); 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ, Bến Tre và Đồng Tháp). Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Đà Nẵng vẫn duy trì vị trí của mình trong nhóm đạt điểm cao nhất qua 6 năm liên tiếp, từ 2011 đến 2016.
 
PAPI 2016 của Đà Nẵng (không có trọng số) với 38,58 điểm (nhóm có điểm số cao nhất). Cụ thể điểm về 6 nội dung: Sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở: 5,27 (nhóm có điểm trung bình thấp); công khai, minh bạch trong việc ra quyết định: 6,02 (nhóm có điểm cao nhất); trách nhiệm giải trình với người dân: 5,82 (nhóm có điểm cao nhất); kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: 6,1 (nhóm có điểm trung bình cao); thủ tục hành chính công: 7,34 (nhóm có điểm số cao nhất); cung ứng dịch vụ công: 8,03 (nhóm có điểm cao nhất).
Theo "Báo Đà Nẵng" (Tin và ảnh: Sơn Trung)
 

Các tin khác: