Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thư chúc mừng năm mới - Tết Đinh Dậu 2017 (29-12-2016)

 
Thư chúc mừng năm mới - Tết Đinh Dậu 2017 của lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng
 
Nội dung thư tải tại đây