Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông tin về tài liệu “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” (10-10-2016)

 
Thực hiện Công văn số 1494/STTTT-TTBCXB ngày 30/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền tài liệu “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng đăng tải toàn văn nội dung của tài liệu nêu trên.
 
Mời bạn đọc xem và tải về toàn văn nội dung của tài liệu “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” tại đây.