Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (04-09-2014)

 
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng vừa có Thông báo số 513/TB-NHPT.ĐNG-TH ngày 20/8/2014 về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước kể từ ngày 11/8/2014 như sau:

1. Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam: 7,8%/năm.

2. Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam: 10,5%/năm.

3. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn, tính trên cả số nợ gốc và lãi trả chậm.

Mức lãi suất thông báo nêu trên được áp dụng cho các dự án, khoản vay theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng liên hệ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng; địa chỉ: Lô A110, đường 30/4, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0511.3830572.

Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về toàn văn nội dung của Thông báo này tại đây.
 
Thanh Anh
(Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng)