Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Giải quyết vướng mắc thủ tục Thuế, Hải quan đối với doanh nghiệp (28-05-2015)

 
Đó là chủ đề chương trình đối thoại trực tuyến do Cổng Thông tin Điện tử thành phố tổ chức vào lúc 8h00 ngày 05/6/2015. Phó Chủ tich Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương chủ trì cùng với sự tham dự của ông Nguyễn Đình Ân, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố.
 
Chương trình tiếp nhận câu hỏi bắt đầu từ hôm nay tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn, thư điện tử: doithoai@danang.gov.vn hoặc qua số điện thoại: 0511.3881.888. 
 
Chương trình đối thoại trực tuyến của Cổng Thông tin điện tử thành phố được cập nhật liên tục tại địa chỉ www.doithoai.danang.gov.vn.
 
Quý vị doanh nhân, doanh nghiệp có thể tham dự và đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi đối thoại cùng chúng tôi, thông tin đăng ký xin vui lòng gửi thư điện tử về địa chỉ doithoai@danang.gov.vn.
 
Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng