Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Địa điểm làm việc và số điện thoại mới của BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng (06-08-2014)

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuyển địa điểm làm việc và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành vào Trung tâm Hành chính thành phố,

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (Ban QLKCNC) có Thông báo số 406/TB-BQLKCNC ngày 06/8/2014 về việc thay đổi địa điểm làm việc và số điện thoại cố định của Ban. Theo đó, kể từ ngày 29/7/2014 (thứ Ba):

1. Địa điểm làm việc mới của Ban QLKCNC: Tầng 31, Trung tâm Hành chính thành phố; địa chỉ: số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 
2. Địa điểm làm việc mới của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ban QLKCNC: Quầy số 11, tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố (vào theo cửa số 4, phía đường Lý Tự Trọng).

3. Thay đổi toàn bộ số điện thoại cố định của Lãnh đạo Ban, Văn phòng và các ban nghiệp vụ.

Mời bạn đọc xem chi tiết và tải về toàn văn nội dung của Thông báo này tại đây.