Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng (03-01-2013)

Ngày 27/12/2012, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 10884/QĐ-UBND về việc công bố bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
Mời bạn đọc xem và tải về toàn văn nội dung của Quyết định này tại biểu tượng "DOWNLOAD" dưới đây.