Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (đợt 1) (22-01-2016)

 
Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 9853/QĐ-UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (đợt 1).
 
Mời bạn đọc xem và tải về toàn văn nội dung của Quyết định này tại đây.