Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng năm 2017 (03-10-2017)

Thông cáo báo chí Chương trình đối thoại định kỳ đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu CNC (28-09-2017)

Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Tokyo Keiki Precision Technology (15-09-2017)

Công ty TNHH Tokyo Keiki Precision Technology (100% vốn Nhật Bản – chuyên sản xuất van điện từ)

Thông tin tuyển dụng của Công ty CP Dược Danapha (25-08-2017)

Công ty Cổ phần Dược Danapha hiện đang đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm theo công nghệ nano, công nghệ sinh học và Trung tâm nghiên cứu - phát triển công nghệ cao có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Thông báo Thể lệ Cuộc thi viết về “Những gương sáng giữa đời thường” năm 2017 (17-03-2017)

Thông báo hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu Công nghệ cao Quý I/2017 (16-03-2017)

Thông báo về việc công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2016 (09-02-2017)

Công bố Bộ thủ tục hành chính và hướng dẫn việc nộp và quản lý hồ sơ trực tuyến trên Phần mềm DVCTT (30-12-2016)

Thư chúc mừng năm mới - Tết Đinh Dậu 2017 (29-12-2016)

Thông cáo báo chí Hội thảo “Giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng" (09-12-2016)

Thông cáo báo chí Hội thảo "Xúc tiến đầu tư vào Khu CNC Đà Nẵng - Tiềm năng và Cơ hội ” (21-10-2016)

Thông báo mời nộp hồ sơ chương trình “Hỗ trợ chương trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa học” tại Vương quốc Anh (13-10-2016)

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Anh, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh (Royal Academy of Engineering)

Thông tin về tài liệu “Tiền Việt Nam và cách nhận biết” (10-10-2016)

Thông báo hội nghị đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư trong Khu công nghệ cao (08-10-2016)

Thông báo hoạt động của Đại diện Ban Quản lý tại Khu công nghệ cao (25-08-2016)

Giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (21-08-2016)

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Tokyo Keiki Precision Technology (18-08-2016)

Thông báo về việc giới thiệu bảo lãnh tín dụng cho DN nhỏ và vừa (16-08-2016)

Thông báo về việc giới thiệu cho vay đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại Qũy ĐTPT (16-08-2016)

Thông tin về người phát ngôn của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (09-08-2016)

Thông báo về việc thành lập Đại diện Ban Quản lý Khu CNC tại Khu CNC (05-08-2016)

Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (đợt 1) (22-01-2016)

Thông báo về việc công nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong năm 2015 (29-12-2015)

Giải quyết vướng mắc thủ tục Thuế, Hải quan đối với doanh nghiệp (28-05-2015)

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng ban BQL Dự án ĐTXD Khu công nghệ cao TP Đà Nẵng Hồ Thuyên (07-10-2014)

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng (30-09-2014)

Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (04-09-2014)

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng vừa có Thông báo số 513/TB-NHPT.ĐNG-TH ngày 20/8/2014 về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước kể từ ngày 11/8/2014

Danh mục dịch vụ công trực tuyến (23-08-2014)

Địa điểm làm việc và số điện thoại mới của BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng (06-08-2014)

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng (25-06-2014)

Ngày 23/6/2014, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-BQLKCNC về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao.

Tiêu chí xác định dự án công nghệ cao đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng (01-10-2013)

Ngày 19/9/2013, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 2962/BKHCN-CNC gửi Ban Quản lý Khu công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng về tiêu chí xác định dự án và thẩm định công nghệ dự án đầu tư vào KCNC Đà Nẵng, trong đó nêu rõ các tiêu chí xác định dự án công nghệ cao đầu tư vào KCNC Đà Nẵng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao”.

Giới thiệu chùm bài viết về chiến lược xây dựng khu công nghệ cao ở Việt Nam của TS. Nguyễn Trọng (14-08-2013)

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng ban BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng Phạm Trường Sơn (23-07-2013)

Ban hành Kế hoạch quản lý môi trường Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015 (18-02-2013)

Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL Khu công nghệ cao Đà Nẵng (03-01-2013)