Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

tại sao chọn DHTP

Hỗ trợ nhà đầu tư

Bên cạnh các chính sách ưu đãi cho Nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu công nghệ cao còn hỗ trợ Nhà đầu tư các dịch vụ sau:

- Cung ứng dịch vụ hành chính một cửa

- Hỗ trợ thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú

- Hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực công nghệ cao

- Hỗ trợ vay vốn