Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

Niwa Foundry Co., Ltd.

Nhà đầu tư (chủ sở hữu)
Nhà đầu tư thứ nhất
 
Tên công ty
NIWAFOUNDRY CO.,LTD
Quốc gia
Nhật Bản
Lĩnh vực kinh doanh
Sản xuất thiết bị cơ khí chính xác
Địa chỉ trụ sở chính
1-15 Iwata-Higashi, Gifu-shi, 501-3154, Nhật Bản
Website
Email
 
Điện thoại
+81-575-21-6028
Nhà đầu tư thứ hai
 
Nhà đầu tư
Ông DAINIWA
Quốc tịch
Nhật Bản
Dự án đầu tư
 
Tên dự án
Niwa Foundry Việt Nam
Địa chỉ
Lô A15-5b Đường trung tâm, KCNC Đà Nẵng, Hòa Vang, Đà Nẵng
Sản phẩm của dự án
Sản phẩm đúc
Mục tiêu
- Sản xuất sản phẩm và vật liệu đúc dùng trong các bộ phận thủy lực, các bộ phận có độ chính xác cao và các bộ phận liên quan
Tổng vốn đầu tư
30.000.000 USD
Hình thức đầu tư
Đầu tư trực tiếp
Công suất
2.400.000 sản phẩm/năm
Diện tích đất thuê
31.100 ㎡
Tổng số lao động
- Từ năm 2020: 96 người