Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

các khu chức năng

Khu ở

 

Các công trình xây dựng trong khu ở bao gồm: khu biệt thự cao cấp dành cho chuyên gia; nhà ở liên kế có sân vườn; khu chung cư; các công trình dịch vụ công cộng: trường học, bệnh viện, khu thể dục - thể thao.
- Diện tích: 37,12 ha, chiếm tỷ lệ: 5,51 % trong tổng diện tích đất dành cho các khu chức năng.
- Mật độ xây dựng: 50-60 %.
- Số tầng cao cho phép: 1-2 tầng.