Logo

  • Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

trao đổi thông tin
ban quản lý - doanh nghiệp

Đăng nhập

các khu chức năng

Khu hậu cần, logistic và dịch vụ công nghệ cao

 

Các dịch vụ trong khu vực này bao gồm: dịch vụ xuất, nhập theo yêu cầu, chuyển phát nhanh, giao nhận hàng, cung ứng bao gói, trung chuyển, kho ngoại quan…
- Diện tích: 29,76 ha, chiếm tỷ lệ 4,42 % trong tổng diện tích đất dành cho các khu chức năng.
- Mật độ xây dựng: 50-60 %.
- Số tầng cao cho phép: 1-6 tầng.